Χατζηανδρέου Γιώργος

Είναι Τεχνολόγος Τροφίμων, με μεταπτυχιακό δίπλωμα ειδίκευσης στην υγιεινή και ασφάλεια της Ιατρικής Σχολής του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης. Το θέμα της Διπλωματικής του Εργασίας κατά τη διάρκεια της μεταπτυχιακής του εκπαίδευσης ήταν “Υγιεινή και Ασφάλεια Εργαζομένων και Τροφίμων σε χώρους επεξεργασίας κρέατος”. Επιπλέον, είναι κάτοχος του Certification of Level 3 Award in HACCP for Food Manufacturing του Royal Society for Public Health.

Στα πλαίσια του ερευνητικού έργου του, διαθέτει  ανακοινώσεις, τόσο σε πανελλήνια, όσο και σε παγκόσμια συνέδρια Τροφίμων.

Έχει παρακολουθήσει πλήθος σεμιναρίων, μεταξύ άλλων, HACCP, Επιθεωρητών-Επικεφαλής Επιθεωρητών EN ISO 22000, Επιθεωρητών-Επικεφαλής Επιθεωρητών EN ISO 9001, εγκεκριμένα από τον International Register of Certificated Auditors, ημερίδες και συνέδρια, γεγονός που του εξασφαλίζει τη διαρκή επαφή με τις εξελίξεις στην επιστήμη.

Έχει εργασθεί σε εργαστήρια Ποσοτικής Αναλυτικής Χημείας, Χημείας Τροφίμων και Ανάλυσης Τροφίμων καθώς επίσης και στη βιομηχανία τροφίμων.

Έχει ασχοληθεί με την επιμέλεια πολλαπλών εκδόσεων πανεπιστημιακών συγγραμμάτων που αφορούν τη Χημεία Τροφίμων, τη Διατροφή και την Ανάπτυξη προϊόντων τροφίμων καθώς επίσης και έχει αποτελέσει μέλος συγγραφικής ομάδας για την έκδοση του πανεπιστημιακού συγγράμματος “Εξελίξεις στην επιστήμη και την τεχνολογία τροφίμων και ποτών”.

Εντός της τελευταίας δεκαετίας, δραστηριοποιείται ως Σύμβουλος Ασφάλειας Τροφίμων στη Μελέτη, Ανάπτυξη, Εφαρμογή και Επιθεώρηση Συστημάτων Διαχείρισης Ασφάλειας Τροφίμων (HACCP, ISO 22000, BRC, IFS, FSSC 22000 κλπ.) και Συστημάτων Διαχείρισης Ποιότητας (ISO 9001), με εμπειρία σε εργαστήρια/εργοστάσια επεξεργασίας τροφίμων και Καταστήματα Υγειονομικού Ενδιαφέροντος (Κ.Υ.Ε.). Έχει πραγματοποιήσει πλήθος εσωτερικών επιθεωρήσεων, τόσο Συστημάτων Διαχείρισης Ασφάλειας/Ποιότητας Τροφίμων, όσο και εγκαταστάσεων/καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος.

Παρέχει επιστημονικές συμβουλές για την ανάπτυξη νέων προϊόντων τροφίμων καθώς και συμβουλές οργάνωσης φακέλων για την έκδοση διοικητικών πράξεων λειτουργίας (άδειες, γνωστοποιήσεις κλπ.) επιχειρήσεων τροφίμων, έχοντας συνεργαστεί με ένα μεγάλο εύρος επιχειρήσεων τροφίμων. Έχει εκπονήσει πλήθος μελετών κατασκευής εγκαταστάσεων παραγωγής τροφίμων και έχει συμμετάσχει ως ειδικός επιστήμονας σε πολλές επιτροπές προκειμένου να αποφανθεί για την καταλληλότητα ή μη Τροφίμων.  Επιπλέον, έχει παρασταθεί σε Αγορανομικά Δικαστήρια ως Ειδικός επιστήμονας/εμπειρογνώμων και έχει συντάξει  γνωματεύσεις, τόσο για την Ελλάδα, όσο και για το εξωτερικό, σχετικά με την καταλληλότητα ή μη τροφίμων. 

Είναι εγγεγραμμένος στο Μητρώο Εκπαιδευτών του ΕΦΕΤ και διαθέτει μεγάλη εμπειρία στην εκπαίδευση προσωπικού επιχειρήσεων τροφίμων σε θέματα υγιεινής και ασφάλειας τροφίμων. Στα πλαίσια ενασχόλησης του με την εκπαίδευση έχει συμμετάσχει, μεταξύ άλλων, σε εκπαιδευτικά προγράμματα δημόσιων μεταλυκειακών σπουδών (Δ.ΙΕΚ) καθώς επίσης και σε άλλα εκπαιδευτικά σεμινάρια σχετικά με τα τρόφιμα.

Από το 2016, αποτελεί ομόρρυθμο μέλος της εταιρίας “FOOD EXPERTS ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Ο.Ε.” και συνεχίζει την παροχή υπηρεσιών εκπαίδευσης και συμβουλών σε θέματα οργάνωσης της παραγωγής.