Πιστοποίηση

 

Βάσει του Νόμου 4152 (09/05/2013) που αφορά «επαγγελματικές δραστηριότητες αρμοδιότητας Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων - Κρεοπώλες»

η Πιστοποίηση στο επάγγελμα του Κρεοπώλη που χορηγείται στους αποφοίτους της MEAT PRO εμπίπτει στο τροποποιημένο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 3 του Προεδρικού Διατάγματος 126/2000, στο οποίο αναφέρεται ότι η Βεβαίωση ή το Πιστοποιητικό επαγγελματικής ικανότητας κρεοπώλη χορηγείται από ιδιωτικές αναγνωρισμένες σχολές ή ιδρύματα της χώρας.

Παρέχεται ως εκ τούτου συννόμως η δυνατότητα στον κάτοχο της Πιστοποίησης να εργαστεί σε οιοδήποτε κρεοπωλείο ή σε χώρο επεξεργασίας κρέατος ή, επιχειρηματικά, να ανοίξει δικό του κρεοπωλείο.

Ενημερωθείτε για το βασικό μας πρόγραμμα εδώ!