Γιάννης Μπίλιας

Είναι Κτηνίατρος, απόφοιτος της Κτηνιατρικής Σχολής του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, με κατεύθυνση Υγιεινή και Τεχνολογία Τροφίμων Ζωικής Προέλευσης από το 2005 και με Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στη Δημόσια Υγεία της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Υγείας (Εργαστηριακή Δημόσια Υγεία). Το θέμα της Διπλωματικής του Εργασίας κατά τη διάρκεια της μεταπτυχιακής του εκπαίδευσης ήταν η “Σημασία της ταχείας ψύξης στη μικροβιολογία του κρέατος μετά τη θερμική του επεξεργασία”, που παρουσιάστηκε στο Πανελλήνιο Συνέδριο Το κρέας και τα Προϊόντα του –“από το στάβλο στο πιάτο”, το 2015.

Έχει εργασθεί στο πρόγραμμα εξυγίανσης της ελληνικής κτηνοτροφίας, στον ΟΠΕΚΕΠΕ ως ελεγκτής Κτηνίατρος στα πλαίσια του Οργανωμένου Συστήματος Διαχείρισης Ελέγχου (Ο.Σ.Δ.Ε.) και σε εταιρία πώλησης κτηνιατρικών φαρμάκων, ζωοτροφών, αναλώσιμων και διαγνωστικών τεστ. Έχει παρακολουθήσει πλήθος σεμιναρίων (HACCP, Επιθεωρητών-Επικεφαλής Επιθεωρητών ISO 22000:2005) και συνεδρίων, γεγονός που του εξασφαλίζει τη διαρκή επαφή με τις εξελίξεις στην επιστήμη.

Από το 2009, δραστηριοποιείται ως Σύμβουλος Ασφάλειας Τροφίμων στη Μελέτη, Ανάπτυξη, Εφαρμογή και Επιθεώρηση Συστημάτων Διαχείρισης Ασφάλειας Τροφίμων (HACCP, ISO 22000, BRC, IFS, FSSC 22000) και Συστημάτων Διαχείρισης Ποιότητας (ISO 9001), με εμπειρία σε εργαστήρια επεξεργασίας τροφίμων, Καταστήματα Υγειονομικού Ενδιαφέροντος (Κ.Υ.Ε.), σφαγειοτεχνικές εγκαταστάσεις κτλ. Παρέχει επιστημονικές συμβουλές για την οργάνωση φακέλων και την αδειοδότηση επιχειρήσεων τροφίμων, έχοντας συνεργαστεί με ένα μεγάλο εύρος επιχειρήσεων.

Είναι εγγεγραμμένος στο Μητρώο Εκπαιδευτών του ΕΦΕΤ (Α.Μ.: 37827032377) και διαθέτει μεγάλη εμπειρία στην εκπαίδευση προσωπικού επιχειρήσεων τροφίμων σε θέματα υγιεινής και ασφάλειας τροφίμων.

Από το 2016, είναι ομόρρυθμο μέλος της εταιρίας “FOOD EXPERTS ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΟΕ” και συνεχίζει την παροχή υπηρεσιών εκπαίδευσης και συμβουλών σε θέματα οργάνωσης της παραγωγής.